Genel Özellikler

Revula Nedir?

Revula, Şirketinizin süreç yönetiminin ve iş akışlarının takibini kolaylaştırılması, kurumsal hafızasının oluşturulması, personelinizin performans takibi,  gelen taleplerin optimum şekilde planlanması, personelin mesailerinin yönetilmesi, kişi ya da kurumlar için hizmet faturalarının oluşturulması, arzu edilen her türlü raporun anlık ve dinamik bir şekilde oluşturulması;  akıllı arama ile istenilen kişi, kurum, görev, etkinlik, not, talep, döküman, mesai, fatura vb. gibi öğelerin hızlıca bulunması noktasında büyük kolaylık sağlar. 

Revula TTO Nedir?

Revula Nedir

Revula TTO, Web tabanlı olarak hazırlanan proje talepleri yönetimi, kişi ve kurum veritabanı takibi ve yönetimi, döküman yönetimi; etkinlik ve organizasyon yönetimi, görev takibi ve yönetimi, iş akış yönetimi, mesai takibi, performans takibi, gelir-gider takibi, çeşitli formların oluşturulması ve takibi, toplu e-posta gönderimi gibi araçlarla Teknoloji Transfer Ofisleri için tüm süreçlerini kontrol etme imkanı veren bir .

Revula TTO ile Neler Yapılabilir?

Revula TTO, Teknoloji Transfer Ofislerinin süreç yönetiminin ve iş akışlarının takibini kolaylaştırılması, kurumsal hafızasının oluşturulması, TTO personelinin performans takibi, iş dünyası ve akademik personelden gelen taleplerin eşleştirmesinin en optimum şekilde yapılması, personelin mesailerinin yönetilmesi, kişi ya da kurumlar için hizmet faturalarının oluşturulması, arzu edilen her türlü raporun anlık ve dinamik bir şekilde oluşturulması;  akıllı arama ile istenilen kişi, kurum, görev, etkinlik, not, talep, döküman, mesai, fatura vb. gibi öğelerin hızlıca bulunması noktasında büyük kolaylık sağlar.

Revula TTO Modülleri

Revula TTO Süreç Yönetim Sistemi Yazılımı 16 modülden oluşmaktadır.

 • Takvim Modülü
 • Görevler Modülü
 • Kişiler Modülü
 • Kurumlar Modülü
 • Talepler Modülü
 • Dökümanlar Modülü
 • Şirket Ayarları Modülü
 • Yetkilendirme Modülü
 • Personel Modülü
 • Notlar Modülü
 • Mesailer Modülü
 • Formlar Modülü
 • Finansal İşlemler Modülü
 • E-Posta Modülü
 • Tanımlar Modülü
 • Mesajlaşma Modülü

Revula neden farklıdır?

 • Aynı Program üzerinde birden fazla yönetim sistemi takibinin sağlanması.
 • Birden fazla lokasyonda kullanılan sistemin işleyişi ve takibinin kolaylaştırılması.
 • Web tabanlı olarak program lisans bedeli ödemeye gerek kalmadan sistemin çalıştırabilmesi.
 • Minimum donanım seviyesiyle maksimum performansın sağlanması.
 • Esnek olarak kurgulanabilen alt yapısı sayesinde tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılabilmesi.
 • Sistemin kurum içerisinde kullandırılmasından sonra Akademik Personelin online olarak sisteme dahil edilmesi.
 • Kişiye bağımlı sistemlerin ortadan kalkarak kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi.
 • Personel performansında %75 artışın sağlanması.
 • Kullanıcıların yetkilendirilmesiyle, yapılacak işlerin kolay ve doğru bir şekilde gerçekleşmesi.
 • E-mail, mesaj ve bildirimlerle yapılacak görevlerin hatırlatılması.
 • Kullanıcı giriş ekranında tüm görevlerin tek sayfa haline görüntülenmesi.
 • Sistem içerisinde yapılmayan görevlerin tek bir tuş ile takibi.
 • Esnek raporlama seçenekleri.
 • %95 oranında kağıt, fotokopi ve sarf malzeme giderlerinin tasarrufu.
 • Döküman sayısının azalması ve takibinin kolaylaştırılması.
 • Döküman hazırlama, onaylama, yayınlama, revizyon ve arşiv süreçlerinin hızlanması ve kolaylaşması.
 • Bilgilerin gizliliği ve güvenliğinin artması.
 • Döküman arama ve ilişkilendirilmesi sayesinde dökümanlara kolay ulaşım. 
 • Modüller içerisindeki bağlantılar sayesinde iş süreçlerinin takibinin kolaylaştırılması.
 • Kalite ve yönetim sistemlerinin uygulanabilirliğinin artırılması.
 • Yaşanan hataların tekrarı önlenerek, kök neden analizleriyle tamamen ortadan kaldırılması.
 • Tüm çalışanların sisteme katılımının sağlanması.
 • Uyarı, bildirim ve raporlama sayesinde işleyişin nerede tıkandığını görüntüleyerek işlerin doğru şekilde ilerlemesinin sağlanması.
 • Programımızın firmamız tarafından geliştirilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesinde hızlı hareket edilebilmesi.
 • Sistemin kurulumu aşamasında kurum ve kuruluşların kendine özgü geliştirme ve iyileştirmelerinin yapılandırılmasına olanak sağlanması.
 • İyileştirme önlemlerinin zamanında tanınıp, aksiyona geçerek zararın büyümesini veya tekrarlanmasını önlemek.