Kişi Yönetimi

Kişiler Modülü

Her kişi hakkında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere istediğiniz kadar çok veya az bilgi saklayabilirsiniz:

E-posta adresleri

Kişinin profil resimi

Telefon numaraları

Sokak adresleri

Mesleği

Web sitesi adresleri

Notlar

 

Kurumlar Modülü

Çalıştığınız şirketler hakkında detaylı bilgileri tutacağınız modül.  Kurumların adından hangi sektörde olduklarına, nace kodundan o şirketle hangi personelinizin sorumlu olduğuna kadar tüm bilgileri bu modülde saklayabilirsiniz. Sınırsız sayıda sektör tanımlama, Kuruma ait tüm genel, iletişim bilgileri kaydetme ve takip etme. Şirket içerisinde kurumdan sorumlu ekip oluşturma.

null