Raporlar

Rapor modülü, “Rapor Menüsü” ile kullanıcı tarafından istenen içerikte bir raporun formatını, kıstaslarını, sıralama tanımlamalarını yapıp raporun alınabileceği ve bu tanımlanmış olan formatın ileride tekrar aynı listelemeyi alabilmek için saklanabileceği bölümdür. Bu modüldeki menülerden entegre programdaki bilgileri içeren çok çeşitli, değişik amaçlara yönelik raporlar düzenlenebilir.

null